DOKUMENDID

ERINEVAD DOKUMENDID LAPSEVANEMATELE

Lasteaed Mõmmik põhimäärus

Tõrva Lasteaed Mõmmik põhimäärus.
 Vastu võetud 20.03.2018 nr 15.

Lasteaed Mõmmik kodukord

Tõrva lasteaia Mõmmik  kodukord. Kinnitatud 01.10.2021

Avaldus lapse lahkumisest

Avaldus lapse lasteaia nimekirjast kustutamiseks.

Arengukava

Arengukava aastateks 2020 - 2023. Arengukava Riigi Teatajas.


SISEHINDAMISE ARUANNE

Sisehindamise aruanne 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023Tegevuskava 2023-2024 õppeaasta

Lasteaiakoha taotlus

Tõrva valla lasteaeda koha taotlemine

Tõrva valla koolieelsetesse lasteasutustesse on õigus kohta saada lapsel vanuses 1,5-7 eluaastat, kui lapse ja vähemalt ühe vanema, hooldaja või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri järgi Tõrva vald.

Kui lasteasutuses on vaba koht, mida ei vaja Tõrva valla laps (elukoht on rahvastikuregistri järgi Tõrva vald), võib kohta pakkuda lapsele, kellel on täitmata eelmises lõigus sätestatud tingimused.

Rohkem infot:

Vanemate poolne osalustasu

Vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord Tõrva linna lasteaedade rahastamisel.

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevus.

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

torva vald logo

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

torva gymnaasium logo

Facebook

Progetiiger

torva noortekeskus logo