‘RITSU’ õppekoht

Miks just Ritsu?


Ritsu Kesk 8, Linna küla (3 rühma).

Avatud tööpäevadel 07.00-18.00.

Ritsu Lasteaed-Algkool rajati 1993.aastal endisesse Valga EPT kontorisse. Avamise aastal 1993 oli koolis 1 liitklass 12 õpilasega ja 3 lasteaia rühma 60 lapsega.

Ritsu õppekoht on lapsesõbralik, mugav ja turvaline õppeasutus.

Lastel on aiaga piiratud mänguala, kus on hea kiikuda, joosta, liugu lasta!Õppekohas toimub söömine teise korruse söögisaalis. Lasteaias on suur võima, muusikasaal ja raamatukogu, mis mitmekesistab lapse õpikeskkonda.

ritsu_hoone.jpg
ritsu_tegevus.jpg

Sündmuste kalender

Õppekohtade üritused võivad erineda. Iga õppekoha ürituste korraldamise ja toimimise eest vastutavad sealse maja kollektiiv, lähtudes just oma maja laste huvidest, vajadustest, arengust ja traditsioonidest.

Ritsu õppekoha üritused

Rühmad, õpperuumid ja personal

Sellest õppeaastast on Ritsu õppekohas 3 rühma

Ritsu õppekoht

SIPELGAD (Sõimerühm)

RITSIKAD (Lasteaiarühm 3-4.a)

PÄÄSUSABAD (Lasteaiarühm 4-7.a)

Rühm

Õpetaja

Õpetaja abi

SIPELGAD
Sõimerühm
1,5-3 aastased lapsed

Viivi Metsar

Esta Otti

Eevi Petrov

RITSIKAD
Lasteaiarühm
3-4 aastased lapsed

Mai Jõgi

Aini Aim

Marika Martin

PÄÄSUSABAD
Lasteaiarühm
4-7 aastased lapsed

Juta Malleus

Monika Jaani(assistent)

Tiina Savi

Ametikoht

Nimi

Vastuvõtuaeg

Kontakt

Direktor

Lisanna Kaar

 

Ritsu õppekoht

Esmaspäeval kell 12.00 - 13.30

NB! Palume eelnevalt kohtumise aeg kokku leppida

+372 528 1977
lisanna.kaar@torva.ee

Õppejuht

Jaana Raudsepp

 

Ritsu õppekoht
Teisipäeval
8.00-11.00 ja 13.00-16.00

NB! Palume eelnevalt kohtumise aeg kokku leppida

+372 5627 2921
jaana.raudsepp@torva.ee

Muusikaõpetaja

Katrin Viskov

 

 

Liikumisõpetaja

Ulvi Riitsalu

 

 

Logopeed

 

 

 

Majandusjuhataja/majahoidja

Siiri Tomp

 

+372 5345 0546

siiri.tomp@ritsu.edu.ee

Köögipersonal


Sirje Jaansalu

Heli Vettik

 

 

Meie väärtused

Lasteasutuse visioon:
Mängin. Õpin. Hoolin. Varsti saangi kooli.

Lasteasutuse missioon:
Olla omanäoline, kultuuripärandit väärtustav ja edasikandev ning oma traditsioone hoidev organisatsioon, mis on avatud koostööks kõigi huvigruppidega.

Tõrva Lasteaed Mõmmik väärtused:
  • Hoolivus ja sallivus – Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.
  • Tervis ja turvalisus - Väärtustame tervist ja tagame ohutuse, oleme lapsele toeks tema mängudes, avastustes ja rõõmudes ning õpihimus.
  • Koostöö – Töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel. Koostöö erinevate huvigruppidega tagab lasteaia arengu ja hea maine.
  • Lapsekeskne õpetamine – Õpetame ja õpime läbi mängu ja loova tegevuse.
Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.

Galerii

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

torva vald logo

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

torva gymnaasium logo

Facebook

Progetiiger

torva noortekeskus logo