Hoolekogu

HOOLEKOGU JA LIIKMED

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu koosseis

Hoolekogu koosseisu kuulub iga rühma lastevanemate vähemalt üks esindaja, õpetajate ja Tõrva valla esindaja.

Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate rühmakoosolekute poolt üheks aastaks. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu poolt.

Tõrva valla esindaja määrab Tõrva Vallavolikogu ja hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Esindaja võib olla tagasivalitav.

Lasteasutuse direktor esitab ettepaneku vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani.

Hoolekogu pädevus, täpsem valimise kord ja töökord on sätestatud Koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruse peatükis 7.

hoolekogu1.jpg
hoolekogu2.jpg

Hoolekogu liikmed 2023/2024 .a.

Mõmmiku õppekoht
Mõmmibeebi- Katre Jürise
Karumõmm- Mario Kirt
Kaisukaru- Laura Orle
Mesimumm- Tiina Raag
Mesikäpp- Mikk Umbleja
Särakaru- Eliise Suija
Mürakaru- Anneli Jõgisuu
Karukene- Mari-Liis Sillari
Pedagoogide esindaja Siret Letlane

Tõrvalille õppekoht
Päikesejänku- Merly Tiideberg
Lepatriinu- Sirli Pippar
Päevalill- Mariell Viinalass
Pedagoogide esindaja Siiri Nõmmsalu

Ritsu õppekoht
Noorem rühm Sipelgad- Margit Kolju
Keskmine rühm Ritsikad- Merikan Jaska
Vanem rühm Pääsusabad- Annela Telvik
Pedagoogide esindaja Aini Aim

Hoolekogu esimees Mikk Umbleja
Tõrva Vallavalitsuse esindaja Lauri Drubinš

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

torva vald logo

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

torva gymnaasium logo

Facebook

Progetiiger

torva noortekeskus logo